• Uppdragsgivare: Tomas Colbengtson, konstnär
  • Omfattning: Formgivning, produktion av hemsida.
  • Webbadress: http://colbengtson.com