• Uppdragsgivare: Eva Boström, konstnär, Alpbach.
  • Omfattning: Hemsida.
  • Webbadress: http://evabostrom.se/