• Omfattning: Victor Klemperers LTI - Lingua Tertii Imperii, Det Tredje Riges sprog. Formgivning av inlaga, omslag och omslagsfoto. Formgivning och utveckling av hemsida.
  • Uppdragsgivare: Tekst og Tale AS, København
  • Webbadress: http://klemperer.dk