• Uppdragsgivare: Nykredit, København
  • Omfattning: Produktion av interaktivt "postkort". Utfört som pdf innehållande ljud, rörlig bild, stillbilder och formulär. Området gällde personalrekrytering.